News Kürbisherbst 23. April 2013

Kürbsömaa, Kürbsömaa!
Luog doch üsri Kiönd do a!
Du biöscht gwagsö dus im Riöd, jetz ischt as Herbscht und du biöscht müöd.
Biöscht zu üs in Kindi kau und mr lond di nöma gau.
Hond d'r goußi Ougo gmachat und a riesigs Mul wou lachat!
Kürbsömaa, Kürbsömaa lachascht alli Kiönd jetz a!

Kürbisgedicht in Lustenauer Mundart